Gratis Verzekerd Verstuurd
Binnen 1 dag Bezorgd
Fysieke Winkel in Purmerend
Sinds 2005

Disclaimer

Wij verzoeken je onderstaande tekst zorgvuldig te lezen.

Door deze website te raadplegen stem je automatisch in met de inhoud ervan.

De pagina’s en overige inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd en zijn in beginsel eigendom van Blinckers Jewels & Watches (hierna 'Blinckers' genoemd). Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Blinckers. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Blinckers streeft ernaar deze website zo actueel mogelijk te houden. Desondanks draagt Blinckers geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of verouderde vermeldingen. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Niets op deze website of de daarop aangeboden documenten moet als juridisch advies worden geïnterpreteerd. Blinckers verwijst naar de formuleringen in de afzonderlijke documenten op de website in die zin dat de inhoud ervan slechts als algemene richtlijn dient en geen definitief advies bevat. Blinckers wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke (directe of indirecte) schade of verliezen, zulks in de ruimste zin des woord, ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid hiervan gebruik te maken.

Blinckers streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Blinckers kan echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en Blinckers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directie of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woord, als gevolg van eventuele virussen. Blinckers adviseert de gebruiker derhalve bij het bezoeken van deze website voor diens eigen veiligheid eveneens antivirussoftware te gebruiken.

Voor zover deze website links naar websites of webpagina’s van derden bevat, heeft Blinckers geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Blinckers is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woord, die de gebruiker eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina’s. Door het bezoeken van deze website stemt de gebruiker ermee in dat hij de inhoud ervan uitsluitend voor eigen gebruik opent. Het is de gebruiker niet toegestaan diens persoonlijke gegevens als gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen, dan wel derden op enigerlei andere wijze toegang te verstrekken tot (de inhoud) deze website.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door geldende wetgeving is het zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blinckers niet toegestaan om delen van deze website te kopiëren (behalve in de mate als nodig is voor het gebruiken van deze website conform de onderhavige voorwaarden), in een medium (met inbegrip van andere websites) op te slaan, te distribueren, over te dragen, verder over te dragen, uit te zenden, te modificeren of publiekelijk te vertonen of om materiaal aan deze website of daarop beschikbare documenten te onttrekken of om deze website of delen ervan of daarop beschikbare documenten commercieel te exploiteren.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De inhoud van deze tekst zal in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »